Geodetsko podjetje - GEODET

Geodetske storitve

V podjetju GEODET za vas opravljamo geodetske storitve:

ureditev meje, označitev meje, izravnava meje, parcelacija, evidentiranje zemljišča pod stavbo, vpis v kataster stavb, geodetski načrt, zakoličenje objektov ter ostale geodetske storitve.

> Podrobnejši opis geodetskih storitev, ki jih opravljamo.

 

Referenčni geodetski projekti

Za seboj imamo številne zahtevne projekte in izkušnje, s katerimi lahko ustrežemo še tako zahtevni stranki:

zakoličenje (novogradnja) ceste, zakoličenje in izmera ter izračun mas za obračun (novogradnja) AC, geodetski načrt novega stanja zemljišča komunalnih vodov ter cestnega omrežja, izvajanje geodetskega nadzora pri izgradnji, zamejičenje obodne parcelacije ter izdelava elaborata za AC, ...

> Oglejte si spisek naših referenčnih projektov.

 

 

 

Domov > Kontaktni podatki

 

GEODET Primož Kregar s.p.

Sedež podjetja: Sokolska ulica 5, 1295 IVANČNA GORICA
Domača pisarna: Tiha ulica 27, 2000 MARIBOR

Povpraševanje
Za vsa vprašanja v zvezi z našimi storitvami nas lahko kontaktirate po e-pošti ali po telefonu na naslednje številke:

 
Telefon stacionarni.: 08  386 68 67 Telefon mobilni.: 040 778 774
E-pošta: primoz.kregar@gmail.com