Geodetski načrt

Geodetski načrt je v postopku priprave projektne dokumentacije za graditev objekta ena od osnovnih zahtev. Predstavlja osnovo za za izdelavo lokacijskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Kakšne vrste geodetskih načrtov poznamo?

Glede na namen poznamo tri vrste geodetskih načrtov:

  • za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta,

  • novega stanja zemljišča in

  • za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta

 

Sestavljen je iz:

  • certifikata in

  • grafičnega prikaza

 

Kakšne podatke vsebuje geodetski načrt?

Geodetski načrt vsebuje podatke o reliefu, vodah, rastlinstvu, rabi zemljišč, stavbah, gradbenih inženirskih objektih (komunalnih vodih,...), zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, zemljiških parcelah, administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah in pojavih.

 

Geodetsko podjetje in naročnik se ob samem naročilu izdelave (odvisno od namembnosti geodetskega načrta) dogovorita, katere podatke iz drugega odstavka tega člena vsebuje geodetski načrt, ter določita podrobnost in natančnost prikazanih vsebin.

 

Geodetski načrt in projektna dokumentacija

Pri pripravi projektne dokumentacije za graditev objekta morata biti geodetski načrt izdelan za območje najmanj 25 metrov od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta.

Če podatki o mejah zemljiških parcel niso dovolj natačni, je treba pred dokončanjem načrta urediti tudi meje, skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.

 

> Vpis v kataster stavb.

> Ostale geodetske storitve.

 

Domov > Geodetske storitve > Geodetski načrt

 

GEODET Primož Kregar s.p.

Sedež podjetja: Sokolska ulica 5, 1295 IVANČNA GORICA
Domača pisarna: Tiha ulica 27, 2000 MARIBOR

Povpraševanje
Za vsa vprašanja v zvezi z našimi storitvami nas lahko kontaktirate po e-pošti ali po telefonu na naslednje številke:

 
Telefon stacionarni.: 08  386 68 67 Telefon mobilni.: 040 778 774
E-pošta: primoz.kregar@gmail.com