Ostale geodetske storitve

V podjetju GEODET Primož Kregar s.p. nudimo tudi ostale geodetske storitve:

  • opazovanje premikov in posedanj (uporaba: stavbe, plazovi)

  • izmera in izračun prostornin nasipov in izkopov (uporaba: gradnja cest, izkop gramoza, masne bilance za kamnolome, deponije)

  • izdelava potrdila o naklonu zemljišča (uporaba: za pridobitev subvencij kmetov)

  • nadzor geodetskih del (uporaba: gradnja cest, objektov)

 

> Vpis v kataster stavb.

> Kako poteka ureditev?

> Kako poteka izravnava?

> Postopek parcelacije.

 

 

 

 

GEODET Primož Kregar s.p.

Sedež podjetja: Sokolska ulica 5, 1295 IVANČNA GORICA
Domača pisarna: Tiha ulica 27, 2000 MARIBOR

Povpraševanje
Za vsa vprašanja v zvezi z našimi storitvami nas lahko kontaktirate po e-pošti ali po telefonu na naslednje številke:

 
Telefon stacionarni.: 08  386 68 67 Telefon mobilni.: 040 778 774
E-pošta: primoz.kregar@gmail.com