Označitev meje

Postopka obnove meje v naravi z Zakonom o evidentiranju nepremičnin ni več. Na neki način ga nadomešča postopek označitev meje v naravi.

Kaj je označitev meje?

V primeru, da so mejna znamenja uničena, razmejitev v postopku ureditve ni bila zamejičena, meja ali njen del pa je že urejen, se na zahtevo lastnika parcele označi v naravi z mejniki na podlagi podatkov zemljiškega katastra. Postopek označitve meje izvede geodetsko podjetje - o terminu izvedbe pa obvesti lastnike sosednjih parcel.

 

Poročilo o označitvi

Geodetsko podjetje o označitvi meje v naravi izda tehnično poročilo, ki ga prejmejo:

  • lastniku parcele, ki je naročil označitev,

  • lastniki sosednjih parcel,

  • geodetska uprava.

 

> Kako poteka ureditev?

> Kako poteka izravnava?

> Postopek parcelacije.

 

Domov > Geodetske storitve > Označitev

 

GEODET Primož Kregar s.p.

Sedež podjetja: Sokolska ulica 5, 1295 IVANČNA GORICA
Domača pisarna: Tiha ulica 27, 2000 MARIBOR

Povpraševanje
Za vsa vprašanja v zvezi z našimi storitvami nas lahko kontaktirate po e-pošti ali po telefonu na naslednje številke:

 
Telefon stacionarni.: 08  386 68 67 Telefon mobilni.: 040 778 774
E-pošta: primoz.kregar@gmail.com