Parcelacija

S parcelacijo lahko parcelo razdelimo na več parcel. Lahko pa tudi obratno: dve ali več parcel združimo v eno, vendar le v primeru, da
so za to izpolnjeni pogoji.

Parcelacija - delitev parcel

Predno se lastnik odloči za delitev parcele, je potrebno izvesti postopke ureditve meje.  V zemljiškem katastru tako nastale parcele dobijo nove parcelne številke, prav tako pa se izračuna površina teh parcel.

 

Parcelacija - združitev parcel

Obraten postopek v sklopu parcelacije pa je združitev parcel. Pri tem postopku združimo dve ali več parcel v eno skupno. Pri tem postopku novo nastala parcela v zemljiškem katastru prav tako dobi novo parcelno številko in nov izračun površine.

 

Kdo lahko vloži zahtevek za parcelacijo?

Zahtevo za uvedbo upravnega postopka evidentiranja parcelacije poda lastnik oziroma druga oseba, ki ima po zakonu pravico zahtevati parcelacijo. Zahtevi za uvedbo upravnega postopka evidentiranja parcelacije je treba priložiti elaborat parcelacije, ki ga izdela geodetsko podjetje.

Pri solastnini ali skupni lastnini morajo vložiti zahtevo za uvedbo upravnega postopka evidentiranja parcelacije vsi solastniki oziroma skupni lastniki parcele skupaj.
 

> Postopek ureditve meje.

> Postopek označitev meje.

> Postopek izravnave meje.

 

 

Domov > Geodetske storitve > Parcelacija

 

GEODET Primož Kregar s.p.

Sedež podjetja: Sokolska ulica 5, 1295 IVANČNA GORICA
Domača pisarna: Tiha ulica 27, 2000 MARIBOR

Povpraševanje
Za vsa vprašanja v zvezi z našimi storitvami nas lahko kontaktirate po e-pošti ali po telefonu na naslednje številke:

 
Telefon stacionarni.: 08  386 68 67 Telefon mobilni.: 040 778 774
E-pošta: primoz.kregar@gmail.com