Referenčni projekti
 

 • Rekon d.o.o. Ivančna Gorica: Zakoličenje (novogradnja) ceste Dragarji-Zg. Čačiči (5 km)

 • Krajnc VNG, Igor Krajnc s.p.: Zakoličenje (rekonstrukcija) ceste Radeče-Boštanj (2,2 km

 • Strabag d.o.o.: Zakoličenje in izmera ter izračun mas za obračun (novogradnja) AC Vučja vas-Cogetinci (0,7 km)

 • Strabag d.o.o.: Zakoličenje in izmera ter izračun mas za obračun (novogradnja) AC Cogetinci-Sp. Senarska (0,9 km)

 • Strabag d.o.o.: Zakoličenje Hofer (Ljubljana – Toplarniška, Litija, Radovljica, Sp. Hoče, Mozirje)

 • Rekon d.o.o. Ivančna Gorica: Zakoličenje ceste Ivančna Gorica – Muljava (3 km)

 • CGP d.d.: Zakoličenje opornikov in stebrov za novi most v Kostanjevici na Krki

 • CGP d.d.: Zakoličenje komunalnih vodov ter cestnega omrežja Cviblje v Trebnjem

 • Rekon d.o.o. Ivančna Gorica: Zakoličenje ceste Moravče-Čatež-Trebnje (Dušica-Čatež); (2,3 km)

 • Geodetski načrt novega stanja zemljišča RTP Podlog in RTP Selce
  CGP d.d.:
  Geodetski načrt novega stanja zemljišča komunalnih vodov ter cestnega omrežja Cviblje v Trebnjem

 • Strabag d.o.o.: Geodetski načrt novega stanja zemljišča Supernova (Domžale in Postojna)

 • CGP d.d.: Geodetski načrt novega stanja zemljišča AC Lendava (1,4 km)

 • CGP d.d.: Geodetski načrt novega stanja zemljišča AC Beltinci (3,2 km)

 • CGP d.d.: Geodetski načrt novega stanja zemljišča rekonstruiranih cest skozi naselja:

 • Hrastje, Pristava, Dolenje Vrhpolje, Stara Cerkev, Mestni Log (Kočevje), Predgrad …

 

Prejšnje delovne izkušnje:

 • Zamejičenje obodne parcelacije ter izdelava elaborata za AC Vransko-Blagovica in AC Blagovica-Šentjakob

 • Izvajanje geodetskega nadzora pri izgradnji:

- AC Višnja gora-Bič (10km)
- AC Bič-Korenitka (3km)
- AC Korenitka-Pluska (3km)
- AC Kronovo-Smednik (11km)
- AC Hrastje-Lešnica (7km)

 

Domov > Referenčni geodetski projekti

 

GEODET Primož Kregar s.p.

Sedež podjetja: Sokolska ulica 5, 1295 IVANČNA GORICA
Domača pisarna: Tiha ulica 27, 2000 MARIBOR

Povpraševanje
Za vsa vprašanja v zvezi z našimi storitvami nas lahko kontaktirate po e-pošti ali po telefonu na naslednje številke:

 
Telefon stacionarni.: 08  386 68 67 Telefon mobilni.: 040 778 774
E-pošta: primoz.kregar@gmail.com