Ureditev meje

Ureditev meje je geodetski postopek, pri katerem natančno določimo mejo s sosednjimi parcelami. V veliko premerih ni natančno določeno, kje točno poteka meja med vašo in sosednjo parcelo. Tako se dostikrat zgodi, da sosed uporablja vaš del zemljišča v dobri veri, da je to njegova lastnina.

Kaj je ureditev meje?

Ureditev meje je postopek, s katerim:

  • določimo mejo med eno parcelo na eni strani in vsemi ostalimi parcelami na drugi strani. V tem primeru se govori, da se je uredila meja parcele,

  • določimo del meje med eno parcelo na eni strani in samo delom sosednje parcele. V tem primeru se je uredil del meje parcele,

  • določmo mejo kot predhodno vprašanje pred parcelacijo; Pred evidentiranjem delitve parcele mora biti urejen del zemljišča, ki se je dotika novi del meje, ki nastane z delitvijo.

 

Kaj potrebujemo pred izvedbo mejne obravnave?

Pred izvedbo mejne obravnave pridobi geodetsko podjetje pri geodetski upravi zemljiško-katastrske podatke, potrebne za ureditev meje. Geodetsko podjetje lahko pred mejno obravnavo brez sodelovanja lastnikov opravi meritve in opazovanja na samem kraju, kot pomoč pri odločitvi o poteku nove razmejitve.

Po obdelavi predhodnih meritev geodetsko podjetje razpiše mejno obravnavo, na katero vsaj osem dni pred njeno izvedbo vabi lastnika parcele in lastnike sosednjih parcel.
 

Razlika med predlagano in pokazano mejo

Predlagana meja je tista meja, katera ne odstopa od meje po podatkih zemljiškega katastra, upoštevajoč natančnost njegovih podatkov. Pokazana meja je tista meja, katero pokaže ali opiše (so)lastnik ene ali druge parcele.

Če se pokazana meja razlikuje od meje po podatkih zemljiškega katastra, mora geodet lastnike parcel na to opozoriti in jim pojasniti, da v zemljiški kataster ni mogoče kot urejene evidentirati razmejitve, ki se razlikuje od meje po podatkih zemljiškega katastra. Pri tem jim mora pokazati potek meje po podatkih zemljiškega katastra in jih opozoriti na stopnjo zanesljivosti in natančnosti katastrskih podatkov.

 

Meja je že urejena, mejniki pa uničeni ali odstranjeni

Lastnik parcele, ki meji na del že urejene meje, lahko za že urejeni del meje vedno naroči označitev meje v naravi.
 

> Kako poteka označitev?

> Kako poteka izravnava?

> Postopek parcelacije.

 

Domov > Geodetske storitve > Ureditev meje

 

GEODET Primož Kregar s.p.

Sedež podjetja: Sokolska ulica 5, 1295 IVANČNA GORICA
Domača pisarna: Tiha ulica 27, 2000 MARIBOR

Povpraševanje
Za vsa vprašanja v zvezi z našimi storitvami nas lahko kontaktirate po e-pošti ali po telefonu na naslednje številke:

 
Telefon stacionarni.: 08  386 68 67 Telefon mobilni.: 040 778 774
E-pošta: primoz.kregar@gmail.com