Zakoličenje objektov - zakoličba

Z zakoličenjem objektov imamo v našem podjetju največ izkušenj. Sodelovali smo pri izgradnji vse od gozdnih poti do avtocest, vključno z izmero izkopov in nasipov, ki so podlaga za izračune masnih bilanc.

Zakoličenje poteka v skladu z gradbenim dovolenjem

Zakoličba se opravi na osnovi projekta, ki mora biti v skladu z gradbenim dovoljenjem, na postopek zakoličenja naše geodetsko podjetje povabi tudi predstavnika občine vsaj 8 dni pred zakoličenjem.

Zakoliči se vse vogale objekta oziroma se na gradbene profile (postavi jih izvajalec gradbenih del) označi smeri osi objekta. Ob zakoličenju se na trdni podlagi v bližnji okolici določi še višina (absolutna ali višina ± 0,00 katera je določena v projektu). Po zakoličenju se izdela zapisnik o zakoličenju, katerega sestavni del je tudi zakoličbeni načrt.

Zapisnik podpišeta odgovorni geodet in izvajalec gradbenih del, lahko pa tudi predstavnik občine, če je prisoten pri zakoličenju. Vsak podpisnik dobi en izvod zapisnika.

 

Kontrolno zakoličenje

V našem podjetju vam nudimo poleg osnovne zakoličbe tudi kontrolno zakoličenje. Osnovno zakoličenje predstavlja postavitev količkov na mestih bodočih vogalov stavbe in prenos višine kote pritličja (oznaka v projektu ± 0,00) na trdno podlago.

Nato izvajalec gradbenih del postavi gradbene profile. Vrh gradbenega profila predstavlja koto pritličja. Po tem kontaktirate nas in vam prenesemo smeri podaljškov bodočih zidov objekta na profile oz. kontroliramo izvedbo izvajalca gradbenih del. Hkrati pa kontroliramo še višino profilov oz. kote pritličja. Po kontroli zakoličenja ste lahko popolnoma gotovi, da bo objekt resnično pravilno lociran v prostoru.

 

> Vpis v kataster stavb.

> Ostale geodetske storitve.

 

 

 

Domov > Geodetske storitve > Zakoličenje objektov

 

GEODET Primož Kregar s.p.

Sedež podjetja: Sokolska ulica 5, 1295 IVANČNA GORICA
Domača pisarna: Tiha ulica 27, 2000 MARIBOR

Povpraševanje
Za vsa vprašanja v zvezi z našimi storitvami nas lahko kontaktirate po e-pošti ali po telefonu na naslednje številke:

 
Telefon stacionarni.: 08  386 68 67 Telefon mobilni.: 040 778 774
E-pošta: primoz.kregar@gmail.com