Evidentiranje zemljišča pod stavbo

S postopkom evidentiranja zemljišča pod stavbo določimo površino, lego in obliko zemljišča, ki ga stavba pokriva.

Kdo lahko zahteva evidentiranje zemljišča pod stavbo?

Zemljišče pod stavbo se v zemljiški kataster evidentira na zahtevo lastnika zemljišča, imetnika oziroma imetnice stavbne pravice, ali investitorja oziroma investitorke gradnje. Če na zemljišču stoji večstanovanjska stavba, lahko zahtevo vloži tudi lastnik oziroma lastnica stavbe ali dela, uporabnik oziroma uporabnica stavbe ali dela ali upravnik stavbe.

 

Kateri dokumenti so potrebni?

Pri postopku je treba priložiti elaborat za vpis zemljišča pod stavbo.
Vlagatelj lahko hkrati vloži zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo in zahtevo, da se to zemljišče evidentira kot nova parcela. V tem primeru je treba zahtevama priložiti skupen elaborat, ki vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in elaborata parcelacije.

Če vlagatelj zahteva evidentiranje zemljišča pod stavbo, ki je v lasti enega lastnika, in ima stavba en del stavbe, je treba zahtevi priložiti še elaborat za evidentiranje stavbe.

 

> Vpis v kataster stavb.

> Ostale geodetske storitve.

 

Domov > Geodetske storitve > Evidentiranje zemljišča pod stavbo

 

GEODET Primož Kregar s.p.

Sedež podjetja: Sokolska ulica 5, 1295 IVANČNA GORICA
Domača pisarna: Tiha ulica 27, 2000 MARIBOR

Povpraševanje
Za vsa vprašanja v zvezi z našimi storitvami nas lahko kontaktirate po e-pošti ali po telefonu na naslednje številke:

 
Telefon stacionarni.: 08  386 68 67 Telefon mobilni.: 040 778 774
E-pošta: primoz.kregar@gmail.com